ANETAVLE FOR
 ANNA KRISTINE ANTONIE SØRENSEN 
(kaldet Tonny) født Svendsen
Fortsættelse
I den efterfølgende anetavle er nogle personer skrevet med kursiv, fordi de grund af anesammenfald optræder flere steder på tavlen.
Anetavlen opstillet efter kirkebøger og skifter, hvoraf nogle dog ikke er endeligt gennemgået.
-Tilbage til slægtled 5
-Personer der er aner mere end en gang (anesammenfald) er skrevet med kursiv. 
SLÆGTLED 6
Nr.
Navn
Født - døbt
 Død - begravet
32 
33 
Christian Svendsen
Kirsten Pedersdatter
før 1699 ant. Tillitze
.
14-06 1750 Tillitze
.
34 
35 
Jens Smed 
..........(Michelsdatter ?)
 ca 1697
27-02 1773 ? Tjenemarke
38 
39 
Lars Hansen, tømmermand
Birte Ibsdatter 
ca 1733
ca 1736
efter 1787  Højsmarke Sandby 
efter 1787  Højsmarke Sandby
40 
Niels Pedersen Borre
.
Kragenæs Birket ?
48 
49 
Rasmus Nielsen Tielsen
Mette Rasmusdatter
15-07 1736 Vejrø
16-06 1737 Østerby  Fejø 
17-06 1780 Vejrø
14-10 1814  Fejø
50 
51 
Christen Hansen Nore, gårdmand
Bodil Mogensdatter
  3-03 1740 Østerby Fejø
20-12 1744 Vesterby Fejø
17-11 1793 Vesterby Fejø
25-06 1800 Vesterby Fejø
52 
53 
Jens Hansen Væver, gårdejer
Mette Hansdatter
23-08 1744 Nørreby  Femø
04-08 1754 Vesterby, Fejø 
08-03 1830 Vesterby Fejø 
03-09 1831 Vesterby, Fejø 
54 
55 
Jørgen Nielsen, gårdejer
Mette Maria Danielsdatter
13-03 1763 Vesterby  Fejø 
o1755 Sønderby Femø 
12-09 1831 Vesterby  Fejø
12-10 1835 Vesterby, Fejø
60 
61 
Lars Hansen Lerche, gårdmand
Birthe Rasmusdatter 
ca 1706 Østerby Fejø
26-10 1788 Østerby Fejø
11-12-1756 Østerby Fejø
62 
63 
Hans Nielsen Grimer, skipper
Dorthea Nielsdatter Hiort
14-09 1738 Askø
    -07 1740 Våbensted
23-10-1801 Fejø
30-10 1796 Fejø
SLÆGTLED 7
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
64 
65 
Svend Ladefoged
Engel     ??
?
?
20-07 1737 Tillitze
24-09 1728 Tillitze
96 
97 
Niels Nielsen Tielsen, gårdfæster
Anna Rasmusdatter 
ca 1698  Vejrø
19-11-1774 Vejrø 
ca 1770 Vejrø
98 
99 
Rasmus Pedersen Smed, bomand
Anna Mogensdatter
ca 1700 Østerby Fejø
..
17-02 1754 Østerby Fejø
ca 1770 Fejø (kirkebog mangl.)
100 
101 
Hans Hansen Nore, husmand
Margrete Olesdatter
.
ca 1709 Fejø
19-09 1757 Østerby Fejø 
24-05 1779 Vesterby Fejø 
102 
103 
Mogens Pedersen Hellede, Husmand
Bodel Chistoffersdatter
ca 1710
ca 1716 Vesterby Fejø
23-05 1748 Vesterby Fejø
12-06 1758 Vesterby Fejø
104 
105 
Hans Hansen Væver, selvejergrdmand Hilleborg Jensdatter 01-01 1717 Nørreby, Femø
14-02 1712 Nørreby, Femø
18-09 1772 Nørreby, Femø
før 1787
106 
107 
Hans Jeppesen, selvejergrdmand
Anna Nielsdatter 
17-04 1727 Vesterby, Fejø
26-05 1726 Vejrø
1768 Vesterby, Fejø
03-12 1808 Vesterby, Fejø
108 
109 
Niels Jørgensen, gårdejer
Anna Rasmusdatter
06-12 1733 Vesterby, Fejø 
07-10 1731 Østerby, Fejø
13-09 1790 Vesterby Fejø
02-07-1804 Vesterby, Fejø
110 
111 
Daniel Christoffersen, selvejergårdm.
Karen Jørgensdatter Lock
16-02 1716 Nørreby, Femø
31-08 1710 Sønderby, Femø
1785 Sønderby, Femø
o1754 Sønderby, Femø
120 
121 
Hans Hansen Lerche, husmand 
Anna Larsdatter
 ca 1667
.
22-06 1747 Østerby Fejø
  6-05 1754 Fejø 
122 
123 
Rasmus Knudsen
Birte Pedersdatter
 .
  1-02 1751 Østerby Fejø
21-03 1751 Østerby Fejø
124 
125 
Niels Jørgensen Grimer
Johanna Michelsdatter
ca 1695 Askø 
ca 1700    Fejø
15-06 1773 Askø 
23-02 1781 Askø
126 
127 
Niels Nielsen Hiort, præst
Augusta Eleonore Bæhr
27-08 1688 Hjorte, Tanderup
.
1777 Sakskøbing
1755 Våbensted
SLÆGTLED 8
Herfra og videre kun aner fra Fejø m. fl. øer, idet blandt andet manglende skifter og kirkebøger har umuliggjort videre søgning i Lollands søndre herred.
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
192 
193 
Niels Olufsen, gårdmand Vejrø
Karen Olufsdatter
 I 26-10-1728 Vejrø
30-05-1733 Vejrø
194 
195 
Rasmus Olufsen, gårdmand 
Karen Pedersdatter 
 I
1730 Vejrø 
196 
197 
Peder Olufsen Smed, bomand
Mette Mortensdatter
 I   5-05 1731 Østerby Fejø
26-03 1728 Østerby Fejø
198 
199 
Mogens Pedersen, bomand Femø
Karen Jensdatter
ca. 1672
.
  2-06 1732 Nørreby Femø 
1725 Nørreby Femø 
202 
203 
Oluf Hansen Badike, fæstegrdmand
navn ukendt
 I 1720 Østerby, Fejø
204 
205 
Peder Jensen Hellede
Karen Mogensdatter
 I 1733 Østerby Fejø
1726 Østerby Fejø
206 
207 
Christoffer Nielsen
Bodel Olufsdatter
.
mellem 1690 og 99
1724 Østerby Fejø
24-01 1731 Vesterby Fejø
208 
209 
Hans Tønnesen, fæstegårdmand 
Karen Jensdatter
 o1683 Nørreby, Femø
.
20-07 1716 Nørreby, Femø
210 
211 
Jens Rasmussen Pilt, fæstegårdmand
Karen Nielsdatter
omkring 1664
omkring 1682 Nørreby, Femø
10-01 1740 Nørreby, Femø
10-02 1745 Nørreby, Femø 
212 
213 
Jeppe Albretsen, fæstegårdmand
Mette Pedersdatter
omkring 1700  Vesterby, Fejø
omkring 1695  Vesterby, Fejø
30-04 1757 Østerby, Fejø
  3-01 1730 Vesterby  Fejø
214 
215 
Niels Nielsen Tielsen, gårdfæster
Anna Rasmusdatter
ca 1698 Vejrø
19-11 1774 Vejrø
ca 1770 Vejrø
216
217 
Jørgen Nielsen, fæstegrdmand
Sidsel Nielsdatter
omkring 1693  Nørreby, Femø
o1698  Vesterby, Fejø
29-09 1751 Vesterby, Fejø
01-03 1780 Vesterby, Fejø
218
219 
Rasmus OlufsenKromand, fæstgrdm Maren Olufsdatter  I o1768  Vesterby, Fejø
220 
221 
Christoffer Pedersen, fæstegårdmand
Anna Pedersdatter 
 ..-09-1668 Sønderby, Femø 
20-11 1734 Nørreby, Femø
efter1734
222 
223 
Jørgen Nielsen Lock fæstegårdmand
Mette Jensdatter
..-08-1675 Nørreby, Femø
o1675 Nørreby, Femø
20-03 1737 Sønderby, Femø
17-04 1747 Sønderby, Femø 
248 
249
Jørgen Jensen Grimer
Maren
ca. 1677 Askø
ca 1660
10-02 1720 Askø
  9-08 1728 Askø
250 
251 
Michel Eglersen, gårdmand Fejø
Anna Christensdatter 
 I .
27-051743 Fejø
256 
257 
Niels Jørgensen, fæstebonde
Anna Christensdatter (3. hustru)
(2. hustru døde 1696)
kirkebog mangler 1722-1734
Hjorte, Tanderup Fyn
begravelser ikke fundet
SLÆGTLED 9
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
384 
385 
Oluf Pedersen, fæstegårmand
Bodel Olufsdatter
.
omkring 1685 Vejrø
1693 Vejrø
396 
Peder ??                  bomand Femø    
410 
411 
Mogens Hansen, gårdmand
Maren Joensdatter
.
Fejø 
412 
Niels Lund, bomand
.
Østerby Fejø 
416 
417 
Tønnes Jørgensen, fæstegårdmand
Karen Mathiasdatter
omkring 1638
omkring 1642
28-10 1711 Nørreby, Femø
18-06 1711 Nørreby, Femø
418 
419 
Jens Nielsen 
Else Hansdatter
.
05-04 1695 Sønderby, Femø
28-08 1723 Sønderby, Femø
422 
423 
Niels Hansen Løjet, fæstegårdmand
Hylleborg Nielsdatter
.
04-12 1730 Nørreby, Femø
02-03 1701 Nørreby, Femø
424 
425 
Albret Olufsen, fæstegårdmand
Lucia Jeppesdatter
Østerby, Fejø
Vesterby, Fejø
10-12 1738 Vesterby Fejø 
09-06 1745 Vesterby, Fejø
426 
427 
Peder Olufsen, fæstegårdmand 
Maren Mortensdatter
.

26-10 1729 Vejrø
428 
429 
Niels Olufsen, gårdmand Vejrø 
Karen Olufsdatter
  26-10 1728 Vejrø 
30-05 1733 Vejrø 
430 
431 
Rasmus Olufsen, gårdmand
Karen Pedersdatter
Fejø 
 .
Vejrø 
1730 Vejrø
432 
433 
Niels Hansen, fæstegårdmand
Anna Nielsdatter

ant. Askø
26-10 1709 Nørreby, Femø
21-06 1751 Nørreby, Femø
434 
435 
Niels Larsen, fæstegårdmand
Bodil Sørensdatter
Vesterby
Vesterby
Vesterby
17-05 1748 Vesterby, Fejø
436 
437 
Oluf Rasmussen Kromand
navn ukendt
.
01-06 1735 Østerby, Fejø
18-03 1750 Vesterby, Fejø
438 
439 
Oluf Hansen Badike, fæstegårdm
navn ukendt 
.
1720 Østerby, Fejø
 .
440 
441 
Peder Christoffersen, fæstegårdm.
Zindel Mathiasdatter
omkring 1642
omkring 1647
29-11 1684 Sønderby, Femø
08-10 1719 Sønderby, Femø
442 
443 
Peder Olufsen Skov, fæstegårdmand 
Maren Hansdatter
.
18-03 1695 Nørreby, Femø
07-11 1723 Nørreby, Femø
444 
445 
Niels Christensen Lock 
Anne ..... 
.
26-03 1689 Nørreby, Femø 
30-07-1684 Nørreby, Femø
446 
447 
Jens Hansen Løjet, fæstegårdmand
Hylleborre Nielsdatter
.
06-05 1681 Nørreby. Femø
02-03 1701 Nørreby, Femø
496 
497 
Jens Jørgensen Grimer
Karen Jensdatter
.
1695 Askø. Skifte 
SLÆGTLED 10
Nr.
 Navn
 Født - døbt
Død - begravet
822 
823 
Joen  ??
Anne Jørgensdatter
.
ant. Fejø 
Skifte 1692 Fejø 
848 
849 
Ole Pedersen Smed, fæstegårdmand
Margrethe Albretsdatter
.
Østerby, Fejø
1694 Østerby, Fejø
850 
851 
Jeppe Lauritsen, fæstegårdmand
 .... Hansdatter Rågø 
.
1692 Vesterby, Fejø
1679 Vesterby, Fejø 
856 
857 
Oluf Pedersen, fæstegårmand
Bodel Olufsdatter
.
omkring 1685 Vejrø
1693 Vejrø
866 
867 
Niels Hansen, fæstegårdmand
 navn ikke kendt 
.
Askø
868 
869 
Lars Jørgensen, fæstegårdmand
navn ikke kendt 
.
 
870 
871 
Søren Hansen, fæstegårdmand
Anna Rasmusdatter
.
1702 Vesterby, Fejø
17-08 1742 Vesterby, Fejø
666
669 
Christen Rasmussen Lock, fæstegrdm, Maren Mathiasdatter   Nørreby, Femø
01-03 1680 Nørreby, Femø
892 
Hans Løjet
.
Femø
SLÆGTLED 11
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
1696 Peder Smed,  bomand tingfoged
.
--
1740 Hans Mortensen, fæstegårdmand
.
Vesterby, Fejø
 
-Tilbage til indholdsfortegnelsen