TINGBOGSEKSTRAKTER FRA JYSKE TINGBØGER FRA 1600-TALLET 
OG ANDET MATERIALE TIL BRUG FOR SLÆGTS- OG LOKALHISTORIE
o
Billedet viser et opslag fra Framlev herreds tingbog 1661
OJYSKE TINGBBØGER  MED KRONOLOGISKE UDDRAG AF ALLE SAGER
I DET OMFANG BØGERNE ER BEVARET INDEN FOR NEDENNÆVNTE ÅR
ved Bjarne Nørgaard-Pedersen
Uddragene fylder ialt omkring 13.000 A4-sider
Uddragene omfatter et kort referat af sagerne med navne på hovedpersoner, såvel som alle andre omtalte personer med slægtsmæssig forbindelse.
-
Ny udgave udkommet 2. april 2010
CD-en er selvstartende og forsynet med kliktaster
  tilbage til indholdsfortegnelsen
HERREDS- OG BIRKETING
Brusk herreds tingbøger 
Børglum herreds tingbøger
Framlev herreds tingbøger
Framlev, Gern og Sabro herreds tingbøger 
Galten herreds tingbog
Gern herreds tingbøger
Hads herreds tingbøger
Hads-Ning herreds tingbøger
Hids herreds tingbøger
Hjelmslev herred, Skanderup og Ry birkers tingb.
Hovlbjerg herreds tingbøger
Hvetbo herreds tingbøger
Jerslev herreds tingbøger
Ry birks tingbøger
Sabro herreds tingbog
Skanderup birks tingbøger
Vester Lisbjerg birks tingbøger
Vor herreds tingbøger
ÅR
1661-1688
1576-1687
1661-1679
1695-1715
1670-1672
1662-1681
1657-1668
1699-1706
1657-1687
1688-1719
1677-1684
1630-1687
1631-1688
1661-1689
1661
1662-1687
1665-1671
1656-1688
-BYTING
Kolding byfogeds tingbøger
Randers byfogeds tingbøger
Randers rådstueret 
Århus bys tingbøger
ÅR
1645-1701
1573-1698
1598-1599
1636-1700
-DOMBØGER
Viborg landstings dombøger
Viborg landstings dombøger A rækken
Viborg landstings dombøger B rækken
Viborg landstings dombøger C rækken
Viborg landstings dombøger
ÅR
1569, 1581 og 1591
1608-1661
1616-1664
1616-1656
1665-1666
I
ANDET INDHOLD
STEDSMÅL, SAGEFALD og FØRINGSPENGE
uddraget af lensregneskaberne i det omfang de er bevaret,
Kirstin Nørgaard-Pedersen
Oplysninger om krongodsets fæstere findes ikke kun i jordebøger og skattemandtal. 
I lensregnskabernes indtægtsregnskaber er stedsmålene bogført hvert år. Så for de år lensregnskaberne er bevaret kan man følge de enkelte gårde og se når en ny fæster eller selvejer betalte for sit fæstebrev eller husbondhold. Både den forrige og den nye fæster er nævnt ved navn, og nogle gange er det ogs nævnt, når det er en søn, der overtog stedet. 
Kronen havde også indtægt af de bøder folk blev idømt ved de lokale ting, så de dømte er nævnt ved bogføringen af indtægten.
Kronen fik også afgift af arv, som blev ført bort fra stedet de såkaldte føringspenge også kaldet førlov, men det er kun sjældent at både arving og arvelader nævnes.
Tilsvarende oplysninger findes også i amtsregnskaberne, vel at mærke fra før ryttergodsernes oprettelse i slutningen af 1660erne, der dog som bilag til jordebogsregnskabet.
DRONNINGBORG
lensregnskaber
1610 - 1661
SILKEBORG
lensregnskaber
1596 - 1661
SKANDERBORG-ÅKÆR
lensregnskaber
1581 - 1660
SKANDERBORG-ÅKÆR
amts regnskaber
1661- 1667
ÅRHUSGÅRD
lensregnskaber
1599 - 1660
FJERDE RYTTEREGIMENTS EKSTRASKATTEREGNSKAB 1678.
ved Kirstin Nørgaard Pedersen
Indhold: Navne på bønder og husmænd, samt deres hustruer og hjemmeværende børn over ti år. Aftægtsfolk er også nævnt, idet husbonden skulle svare skat af dem, og selvom de var så gamle eller affældige at der ikke skulle betales er de alligevel nævnt. I en del tilfælde var der tale om en af ægtefællernes forældre. 
Foruden regnskabet fra 1678 er der lignende regnskaber fra årene 1681-88, men de er kun på fæsterens navn. Imidlertid er der også bevaret nogle indberetninger fra præsterne, de såkaldte præstemandtal, og nogle af dem er vældig gode, så de er også blevet afskrevet.
Frisenborg amts skatterregnskab 1678
ved Kirstin Nørgaard Pedersen
Indhold: Navne på bønder og husmænd, samt deres hustruer og hjemmeværende børn over ti år. Regnskabet er for nogle steders vedkommende ikke med alle navne, men i samme regnskab er der bevaret nogle indberetninger fra præsterne, de såkaldte præstemandtal, som bortset fra enkelte steder er mere fyldige.
Register til Lyngbygårds fæstebreve 1670-1768
ved Kirstin Nørgaard Pedersen
SELVEJERADKOMSTER
Dronningborg rytterdistrikt: Selvejernes adkomster 1553-1691
Skanderborg rytterdistrikt: Ekstrakt af selvejernes indkomne adkomster 1767
ÅRHUS BYARKIV
Uddrag af skiftesager 1593-1666
Tingbogsreferater såvel som de øvrige ovenfor nævnte uddrag
kan fås på CD-rom til 50 kr. inlusiv porto.
Betaling kan ske til min bankkonto i Nordea enten direkte eller over Netbank.
Kontonummer vil blive opgivet i følgebrevet.
Bestilling hos Kirstin Nørgaard Pedersen 86936258
benyt klik på webmasterofor genvej til bestilling via email