PEDER JENSEN OG MARGRETE SØRENSDATTER OG DERES EFTERKOMMERE 
NOTER OG HENVISNINGER 
Forkortelser 
fl. folio (blad)
KBB kancelliets brevbøger
LAK. Landsarkivet for Sjælland
LAV. Landsarkivet for Nørrejylland Viborg
PT. Personalhistorisk Tidsskrift
RA. Rigsarkivet
 Første og andet slægtled
1
2
3
o
4
o
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RA. Skanderborg-Åkær lensregnskaber 1652/53
LAV. Hads herreds tingbog 1657 1/4 fl.52
LAV. Skanderup birks tgb. 1669 5/11 fl.190 og 1685 29/5 fl.62 (Se også: PT. 2002,1 side 157 
De Torup ladegårdsbønder og deres slægt a2. Peder Jensen (Fisher).
RA: Skanderborg amt jordebogsregnskab stedsmål 1667/68 og 
LAV: Skanderup birk tingbog 1671 12/5 fl.61 1678 10/5 fl.49 
LAV: Skanderup birk tingbog 1678 25/1 fl.68a, 27/4 fl.46b, 10/5 fl.49a og 7/6 fl.55a
RA: 4. rytergegiments ekstraskatteregneskaber 1678-86, mandtal til kop- kvæg og pengeskatten. 
LAV: Århus bispearkiv ægteskabsdispensationer
LAV: Hads herreds tingbog 1657 1/4 fl.52a
LAV. Hads herreds tingbog 1662 3/2 fl.14 
LAV. Hads herreds tingbog 1657 8/6 fl.89 og 15/6 fl.100
LAV. Hads herreds tingbog 1663 9/1 f.21
RA. Skanderborg-Åkær lensregnskaber 1641/42 
LAV. Hads herreds tingbog 1661 1/4 fl.31
LAV. Hads herreds tingbog 1657 22/6 fl.104 og 1661 30/9 fl.108
Tredje slægtled
15
16
o
17
18
19
20
21
o
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
LAV. Vor hereds tingbog 28/1 1681. fl.97
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1684 15/12 fl.122 Jens Pedersen Torrild- Skanderborg ladegård
RA. 4. rytterregiments ekstraskatterregnskab 1678-86
LAV. Hjelmslev herred, Skanderup og Ry birks tingbog 1706 10/5 fl.393b
LAV. Hjelmslev herred, Skanderup og Ry birks tingbog 1706 13/12 fl.349
Statsbiblioteket, Århus. Familien Legaards optegnelser, hånddskrift nr.32
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1703 14/4, og Kirstin Nørgaard Pedersen: Mesing by 1458-1767 (blandt andet Søren Mikkelsens slægt tilbage til 1458).
RA. Fjerde rytterregiments ekstraskatteregnskaber 1678-1688
LAV. Skanderup birks tingbog 1678 27/4 fl.46
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1711 20/12 fl.425
RA. Fjerde regiments ekstraskatteregnskab 1678-86
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1702 11/3 fl.95
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1717 20/12 fl.337
Kirstin Nørgaard Pedersen: Mesing by 1458-1767, eget forlag 1995
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1749 6/12 fl.101
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1704 4/12 fl.274
LAV. Åkær gods skifetprotokol 1746/47 s.478
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1705 26/8 fl.99
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1692 1/5 s.
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1691 25/8 fl.414
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1747 5/6 s.478
RA. Skanderborg amt, jordebogsregnskab, stedsmål
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1691 25/8 fl.414
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1693 20/2 fl.36
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1718 28/9 fl.28
LAV. Hads herreds tingbog. 1666 10/12 fl.137
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1724 9/11 s.190
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1720 14/1 og 14/9 s.111
Fjerde slægtled
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
o
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
o
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1706 10/3 fl.114 og 1720 13/11 fl.90
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1711 20/12 fl.425
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1691 18/8 fl.401 og Mesing by 1458-1767
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1703 30/8 fl.50
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1709 5/11 fl.266
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1744 9/11 fl.258
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1724 15/12 fl.189, skifteprotokol 1726 21/11 fl.55
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1720 13/11 fl.90
LAV. Århus bispearkiv ægteskabsdispensationer 1720 12/4
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1742 20/3 fl.274
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1750 30/6 fl.129
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 14/9 fl.224, fæsteprotokol 1757 10/11 fl.220
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1738 15/11 fl.11
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1746 24/2 fl.2, skifteprotokol 1757 10/9 fl.310 og   fæsteprotokol 1751 20/3 fl. 108
Kirtstin Nørgaard Pedersen: Mesing by 1458-1767, eget forlag 1995
RA. Jyske registre 13/1 1719
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1720 13/11 fl.85
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1727 24/10 fl.251 og 1734 2/11 fl.76
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1739 20/3 fl.142
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1742 16/11 fl.221 og 1748 24/4 fl.46
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1749 14/10 fl.74
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1754 15/11 fl.181 og 1756 11/11 fl.212 
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1751 4/11 fl.113
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1719 13/11 fl.92
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1729 11/3 fl.198
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1731 13/4 fl.44
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1755 14/10 fl.127
LAV: Århus bispearkiv ægteskabsdispensationer 1749 1/8
Den Irupske Slægtsbog, udgiver: Scriptor København 1976. Tillæg 1994 udarbejdet af Pia Rud Nielsen gift med Ole Stigaard Sørensen.
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1725 11/10 fl.205
Kirstin Nørgaard Pedersen: Herredsfogedslægten, udgivet af SLÆGTEN 2004
Adslevslægten 1981, udgiver: Dansk Slægtsforskning Fredericia
Kirstin Nørgaard Pedersen: Mesing by 1458-1767, eget forlag 1995.
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1755 14/10 fl.127
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1747 5/6 s.478
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1730 20/5 fl.197
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1747 5/6 s.478
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1752 24/10 fl.143
LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1718 28/9 fl.28 1731 26/10  fl.48
LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1732 5/4 fl.206
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1747 5/6 s.478
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1724 9/11 s.190
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1747 5/6 s.478
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1747 5/6 s.478
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1724 9/11 s.190 og 1747 5/6 s.478
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1724 9/11 s.190 og 1747 5/6 s.478
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1747 5/6 s.478
LAV. Åkær gods skifteprotokol 1747 5/6 s.478
Til begyndelsen
Til side 1 og register
Læs om min bog Mesing by 1458-1767 her på hjemmesiden
Om bogen Herredsfogedslægten her på hjemmesiden