FJERDE SLÆGTLED
Tilbage til tredje slægtled
25. PEDER CHRISTENSEN, født i Skanderborg ladegård omkring 1691. Begravet i Blegind 27. februar 1749. Trolovet 27. april 1723 og gift samme år med Johanne Olufsdatter, født i Alken omkring 1688, død i Blegind begravet 11.december 1767. (Ved trolovelsen har præsten i Dover fejlagtigt indskrevet ham, der var fremmed med navnet Peder Lauridsen).
-Barn:
72.a Johanne Pedersdatter, født omtrent 1723 i Blegind, begravet i sst. 13. november1774. Gift i Blegind 14. oktober 1749 med Søren Sørensen Leth, født i Oustrup, døbt 11. april 1728 i Røgen, begravet 1773 i Blegind. 

27. PEDER JENSEN født i Skanderborg ladegård omkring 1686, død før 13. november 1720, da den gård i Skanderborg ladegård, som han i 1706 havde fæstet efter sin fars død, blev fæstet ud til broderen Niels Jensen.43) Peder Jensen var formodentlig ugift.

28. MARGRETE JENSDATTER født i Skanderborg ladegård omkring 1690, død i Forlev efter 1744. Gift mellem 1709 og 1711 med Jacob Bertelsen født 1670 i Forlev, død sst. begravet 11. oktober 1740 i Skanderup.  

 Børn:
73. Peder Jacobsen født 1718, død 1779 Illerup. Gift med Cathrine  Troelsdatter født 1723 i Illerup, død 1763 sst.
74. Jens Jacobsen født 1719. Gift 3. juli 1739 i Røgen med Anne Sørensdatter født 1717 i Ovstrupgård.
75. Bertel Jacobsen født 1722. Gift 1. med Dorte Troelsdatter død 1757. Gift 2. med Maren Mikkelsdatter.
 Da der blev holdt skifte efter Margrete Jensdatters far i Skanderborg ladegård i 1711,44) var hun blevet gift med Jacob Bertelsen fra Forlev. Han var søn af Bertel Pedersen og Karen Ibsdatter i Forlev.45) Han fæstede i 1703 en gård i Forlev, efter at han var blevet såret på den ene hånd af en dragons kugle.46) Gården blev opladt af Søren Sørensen og han blev gift med dennes søster Cathrine Sørensdatter, som døde i 1709.47) Margrete Jensdatter var således Jacob Bertelsens anden hustru.
  Da der blev skiftet efter Jacob Bertelsen i 1741 blev registreringen af boets værdier ikke indskrevet i protokollen, selvom den havde fundet sted. Værdierne var i alt på 196 rdl. 3 mark og 13 sk. Bygningerne skulle repareres for 26 rdl., der med besætningens værdi og skifteforvalterens salær blev til 134 rdl. 1 mark og 8 sk. Søren Jacobsen fordrede både udlånte penge og løntilgodehavende på i alt 28 rdl.
  Bortset fra en ikke indløst arv til den afdødes svoger, som man ikke havde hørt fra i mange år, var der ikke nogen gæld af betydning, dog blev der et beskedent underskud på 3 mark og 11 sk. så der ikke kunne blive noget til deling mellem arvingerne. Margrete Jensdatter lovede at betale sin stedsøn Søren Jacobsen den løn han havde til gode, og for hans tro og flittige tjeneste ville hun give ham et sengested med behørigt sengetøj.
Hendes egne børn, som alle er ved den alder at kan hjælpe sig selv uden moderens omsorg med føde og klæde, forsikrer hun dog efter vilkår og evne, ej at forglemme i tiden med hvad, hun kan afstedkomme.
  1744 oplod Margrete Jensdatter gården i Forlev til sin yngste søn Bertel Jacobsen.48)

29. SØREN JENSEN født i Skanderborg ladegård død i Firgårde 1726. Gift omkring 1724 med Kirsten Jensdatter født i Firgårde. 

 Barn:
76. Jens Sørensen født 1724
Søren Jensen fæstede 1724 en gård i Firgårde og blev gift med den forrige fæster Laurits Mikkelsens steddatter, som var datter af Jens Jacobsen og Karen Lauritsdatter.49)

30. NIELS JENSEN født i Skanderborg ladegård 1698 død sst. begravet 3. juni 1743. Gift 1720 med CLARA ELEONORA OVESDATTER [se nr. 49] født 1700 i Skanderborg ladegård, død sst. 1761 begravet 2. januar 1762 i Skanderup. 
Se hendes 2. ægteskab med Ernst Nicolajsen Bergstedt under efterkommer nr. 49. 

 Børn:
77. Anne Dorte Nielsdatter født 1722. Gift 16. juni 1741 i Skanderup med Christen Mikkelsen fra Horsens.
78. Anne Kirstine Nielsdatter født 1724. Gift 1. med Søren  Sørensen i Forlev. Gift 2. 1757 med Christen Jonasen
79. Maren Nielsdatter født 1727. Med bevilling til ægteskab mellem nært beslægtede gift 8. august 1755 med Niels Mortensen Damsgård.
80. Lisbeth Nielsdatter født 1733 
  Niels Jensen fæstede i 1720 sin bror Peder Jensen og sin mors halve gård i Skanderborg ladegård.50)
  Clara Eleonora Ovesdatter og hendes første mand Niels Jensen søgte om at få tilladelse til at blive gift, og den 12. april 1720 blev det bevilget at de måtte indgå ægteskab "uanset at de skal være hinanden i tredje led beslægtede", og de skulle betale 2 rdl. til de fattige.51)
SØREN ANDERSEN gift med KAREN RASMUSDATTER
død omkring 1652 i Ondrup             død efter 1657 i Ondrup 
1. led
o
o
o
o
MARGRETE SØRENSDATTER
boede i 1657 i Torrild, død efter
1686 i Skanderborg ladegård,
gift med Peder Jensen i Torrild
død 1678 i Skanderborg ladegård
SØSTRE
LISBETH SØRENSDATTER
født i Ondrup, død 1711 i Ålstrup,
gift med Søren Ovesen født i 
Halkær død i Ålstrup
o
2. led
o
o
o
o
JENS PEDERSEN født i Torrild
død 1711 i Skanderborg Ladegård,
gift med Anne Sørensdatter
født i Mesing, død i
Skanderborg ladegård.
OVE SØRENSEN født i Ålstrup
død 1704 i Skadenrborg ladegård. gift 
med Anne Rasmusdatter født i Torup 
ladegård, død i Skanderborg ladegård
o
3. led
o
o
.........NIELS JENSEN
.........født 1698 i Skanderborg
.........ladegård død sst. 1734
gift 1720 med
CLARA ELEONORA OVESDATTER
født 1700 i Skanderborg ladegård,
død 1761 samme sted
37. LENE NIELSDATTER født i Skanderborg ladegård omkr. 1710. Gift 1. med Rasmus Pedersen, møller i Koldens mølle død 1742. Gift 2. 18. oktober10 1742 i Ustrup med Mikkel Nielsen Stovgård født i Ustrup omkring 1679 død sst. begravet i Hylke 1750. Gift 3. 30. juni 1753 i Hylke med Jacob Andersen fra Brørup.
  Lene Nielsdatter første mand Rasmus Pedersens begravelse er ikke fundet i Adslev kirkebog, men der blev holdt skifte efter ham den 20. marts 1742. Lene Nielsdatter havde ingen børn, hendes lovværge var svogeren Søren Rasmussen Dons fra Skanderborg ladegård.52) Der var heller ikke børn i hendes andet ægteskab med Mikkel Stovgård i Hylke.53)

38. BOEL NIELSDATTER født i Skanderborg ladegård omkr. 1709 død i Skanderborg ladegård begravet 12. juni 1761. Gift 28. juni 1729 i Skanderup med Søren Rasmussen Dons død i Skanderborg ladegård 1756 

Børn:
93. Anne Sørensdatter, gift før 1756 med Jens Sørensen Leth i Rindelevgård.
94. Anne Cathrine Sørensdatter født 1738
95. Maren Sørensdatter født 1742 begravet 25. oktober 1760
Boel Nielsdatter og Søren Rasmussen Dons børn er nævnt i det skifte der blev holdt efter hans død den 14. september 1756.54)

39. KIRSTEN NIELSDATTER født i Skanderborg ladegård omkring 1711. Gift i Skanderup 28. juni 1729 med Jørgen Rasmussen Dons født 1694, død i Skanderborg ladegård begravet 27. september 1762. 

 Børn:
96. Bodil Marie Jørgensdatter født 1730. Gift i Skanderup 30. september 1757 med Jonas Jensen født i Borup (bror til Anders Jensen)
97. Charlotte Amalie Jørgensdatter født 1731. Gift i Skanderup 30. september 1757 med Anders Jensen født i Borup (bror til Jonas Jensen)
98. Rasmus Jørgensen døbt 31. maj 1733
99. Maren Jørgensdatter døbt 1. marts 1736
40. MARGRETE OLUFSDATTER født i Mesing 1691 døbt 3. juni 1691 død i Firgårde begravet 14. februar 1738. Gift i Mesing 4. november 1718 med Rasmus Knudsen født i Firgårde omkring 1697 død sst. begravet 2. marts 1757 i Dover. 
 Børn:
100. Maren Rasmusdatter født 1721. Gift 15. november 1742 i Dover med Søren Sørensen fra Alken.
101. Oluf Rasmussen født 1724, død 1797 i Siim. Gift 8. marts 1746 i Dover med Anne Andersdatter død 1772 i Siim
102. Knud Rasmussen født 1728. Gift 1751 i Dover med Anne Andersdatter fra Svejstrup død 1760. Gift 2. 5. juli 1761 med Cathrine Jensdatter født i Nygård
Da Margrete Olufsdatter døde efterlod hun sig tre børn Maren, Rasmusdatter på 17 år, Oluf Rasmussen på 14 og Knud Rasmussen, som var 10 år gammel, den afdødes to brødre Peder Olufsen i Nygård og Peder Olufsen den yngre var med til skiftet som børnenes formyndere.55) Da Rasmus Knudsen døde, var de alle tre blevet gift.56)

41. PEDER OLUFSEN I født i Mesing omkring 1692 død i Nygård 1747 begravet 19. august Dover. Gift i Veng 11. juni 1719 med Anne Sørensdatter født i Veng omkring 1692 død i Nygård 1776 begravet 12. maj Dover. 

 Børn:
103. Cathrine Pedersdatter født 1720, død i 1773 Nygård. Gift 1. med Jens Sørensen, død  1742 i Vengegård. Gift 2. med Jens Jacobsen død 1749 i Nygård. Gift 3. med Tomas Rasmussen
104 Anne Pedersdatter født 1722 død 1774 i Firgårde. Gift med Søren Jacobsen født 1721 i Firgårde død 1774 sst.
105 Søren Pedersen født 1725, død 1802 i Hemstok Vestergård, gift med Karen Jørgensdatter født 1706 i Boes, død 1778 i Hemstok Vestergård.
106 Cathrine Pedersdatter født 1727
107 Anne Pedersdatter døbt 27. december 1728
108 Oluf Pedersen døbt 16. marts 1732, død 1801 i Hemstok, gift med Anne Jacobsdatter født 1732 i Firgårde, død 1803 i Hemstok
109 Rasmus Pedersen døbt 9. januar 1735, begravet 2. marts samme år.
110 Rasmus Pedersen døbt 29. januar 1736, død 1810 i Firgårde. Gift 1. med Karen Jensdatter død i Firgårde. Gift 2. med Kirsten Jensdatter.
Peder Olufsens dåb findes ikke i Mesing kirkebog, som er meget mangelfuld i 1690erne, men i skiftet efter søsteren Margrete er han nævnt sammen med sin bror af samme navn, de er begge opkaldt den ene efter sin farfar og den anden efter sin morfar. Peder Olufsens hustru var datter af skovfoged Søren Rasmussen også kaldet Søren Rask og Cathrine Madsdatter i Veng. Peder Olufsen og Anne Sørensdatter var næstsøskendebørn, idet Peder Olufsens mormor Johanne Poulsdatter og Anne Sørensdatters farmor Maren Poulsdatter var søskende,57) de måtte derfor have kgl. bevilling for at blive gift. Bevillingen er ikke nævnt i kirkebogen og heller ikke bevaret i Århus bispearkiv, men findes i jyske registre.58)
  Peder Olufsen fæstede i 1720 sin svigerfars gård i Veng,59) i 1727 halvdelen af den meget større enstedsgård Nygård, hvor han i 1734 tillige fæstede den anden halvpart.60)
  Det er lidt usikkert, hvor mange børn Peder Olufsen fik, idet rytterdistriktets skifteprotokol 1744-48 er gået tabt, og Veng kirkebog mangler dåbsindførsler mellem 1721 og 1730. For at finde de børn, som er født i denne periode, er det nødvendigt at se nærmere efter, hvem de var gift med, og hvem der kom til deres børns dåb som faddere. Først de børn, hvis dåb findes i kirkebøgerne:
  Den ældste datter CATHRINE PEDERSDATTER I blev døbt i Veng 21. januar 1720 og gift første gang 6. juni 1739 med Jens Sørensen, som fæstede halvparten af Vengegård samme år,61) og der døde han i 1742 (begravet 22. maj). Cathrine Pedersdatter blev fire måneder senere gift med Jens Jacobsen, der også blev fæster i Vengegård. De forlod Vengegård i 1748 og han fæstede i stedet halvparten af Nygård, som "enken hans kones mor, efter hendes mands død ikke kunne bestride".62) Jens Jacobsen døde allerede året efter og blev begravet den 8. maj 1749. Cathrine Pedersdatter blev derefter gift tredje gang med Tomas Rasmussen som ligeledes fæstede Nygård.63) Cathrine Pedersdatter døde 1773 (begravet 7. august)
    Endnu datter blev kaldt CATHRINE PEDERSDATTER, hun blev født i Nygård og døbt i Dover 12. april 1727, og en datter kaldet ANNE PEDERSDATTER blev døbt 27. december 1728, en søn kaldet OLUF PEDERSEN blev døbt 16. marts 1732, og den yngste RASMUS PEDERSEN blev døbt 29. januar 1736. Oluf Pedersen fæstede halvparten af Nygård i 1754, og Rasmus Pedersen blev fæster i Firgårde 1756.64)
  Foruden de børn, som er fundet i kirkebøgerne, ser det ud til at i hvert fald en datter og en søn yderligere blev født i Veng:
  ANNE PEDERSDATTER (født omkr 1722 i Veng) blev i 1745 gift i Dover med Søren Jacobsen, som var gårdfæster i Firgårde. Forloverne ved deres bryllup var brudens morbrødre Søren Sørensen i Veng og Rasmus Sørensen i Svejstrup, og Søren Jacobsens kone Anne Pedersdatter i Firgårde var gudmor hos Ole Pedersen i Nygård 1762 og Rasmus Pedersen fra Firgårde var fadder.   SØREN PEDERSEN (født omkr. 1725 i Veng) blev gift i Dover 16. juni 1751 med enken Karen Jørgensdatter, hvis gård i Hemstok han fæstede samme år.65) Karen Jørgensdatter blev begravet 2. juni 1778 og Søren Pedersen 23. april 4 1802. Der var ingen børn i ægteskabet.
  Søren Pedersen var fadder hos broderen Oluf Pedersen 1758 og 1760 og da var det Tomas Rasmussens steddatter fra Nygård CHRISTINE JENSDATTER, der holdt barnet. 1764 holdt Søren Pedersens steddatter Johanne Jensdatter, Oluf Pedersens søn Jacob da han blev døbt, mens Søren Pedersen selv var fadder og i 1769 var han igen fadder hos Oluf Pedersen denne gang sammen med Rasmus Pedersen fra Firgårde.

42. MIKKEL OLUFSEN født i Mesing døbt 25. marts 1696, død 1781 i Stjær. Gift 19. november 1719 i Stjær med Anne Nielsdatter, død sst. begravet 23. juni 1742. Gift 2 13. november i Dover med Maren Knudsdatter. 

 Børn i første ægteskab:
111 Niels Mikkelsen døbt 9. marts 1721. Gift 6. februar 1756 i Stjær med Dorte Rasmusdatter.
112 Anne Mikkelsdatter døbt 12. december 1723
113 Oluf Mikkelsen døbt 2. marts 1727
114 Anne Mikkelsdatter døbt 6. januar 1730
115 Oluf Mikkelsen døbt 15. februar 1733
116 Maren Mikkelsdatter døbt 31. maj 1735
117 Ellen Mikkelsdatter døbt 6. januar 1737
Børn i andet ægteskab:
118 Peder Mikkelsen døbt 3. september 1747
119 Anne Mikkelsdatter døbt 13- november 1750
Mikkel Olufsen fæstede i 1719 en gård i Stjær og blev gift med den forrige fæster Niels Sørensens datter Anne Nielsdatter,66) som døde i 1742, skiftet er formodentlig først blevet holdt eller indskrevet i protokollen efter 1743 i den periode, hvor ryttergodsets skifteprotokol mangler.
  Mikkel Olufsens anden kone Maren Knudsdatter var fra Bjedstrup, og hendes forældre hed Knud Nielsen og Anne Lauritsdatter.67)

43. PEDER OLUFSEN II født i Mesing, døbt 2. oktober 1698 død sst. begravet 10. april 1749. Gift med Anne Rasmusdatter, død i Mesing begravet 10. marts 1756. 

 Børn:
120 Anne Pedersdatter døbt 7. august 1735
121 Oluf Pedersen døbt 10. september 1737
122 Karen Pedersdatter døbt 17. september 1741
123 Rasmus Pedersen døbt 31. marts 1744
124 Jens Pedersen døbt 13. juli 1747
Peder Olufsen fæstede sin fars gård i Mesing, som hans mor oplod for ham i 1731.68) Peder Olufsen døde i 1756, og på skiftet efter ham var det Anne Rasmusdatters nye mand Peder Christensen, der mødte som hendes lovværge. Han var i øvrigt søn af Peder Olufsens kusine Maren Pedersdatter og Christen Andersen i Mesing, og de skulle for at blive gift have kgl. dispensation for at indgå ægteskab.69)
   Skiftet blev også overværet af Peder Olufsens brødre Mikkel Olufsen af Stjær, som var til stede for Oluf Pedersen, der var 12 år og Karen Pedersdatter på 8 år. Søren Olufsen fra Tåstrup mødte for Rasmus Pedersen på 5 år og Anne Pedersdatter på 14 år, og for Jens Pedersen på 3 år mødte den afdødes svoger Rasmus Lauritsen fra Mesing.   Et sølvbæger med Anne Rasmusdatters og den afdøde Peder Olufsens initialer blev vurderet til 6 rdl. og et andet som havde bogstaverne OPS og APD, må have tilhørt hans forældre Oluf Pedersen og Anne Pedersdatter.   Boets formue var på 291 rdl 3 mark og 1 sk. Gårdens 47 fag huse skulle sættes i stand for 30 rdl., dyrene skulle være 91 rdl. og 2 mark værd, og plov, vogn mm. 10 rdl. Da der ikke blev angivet nogen gæld var besværingen på i alt 131 rdl. og 2 mark så der blev 160 rdl. 1 mark og 1 sk. til deling mellem Anne Rasmusdatter og hendes børn.70)

44. SØREN OLUFSEN født i Mesing døbt 4. september 1701, død i Tåstrup begravet i Harlev 25. november 1787. Gift i Harlev 2. december 1725 med Volborg Lauritsdatter født i Tåstrup døbt i Harlev 4. marts 1703, død i Tåstrup begravet 6. november 1787 i Harlev. 

 Børn:
125 Anne Sørensdatter døbt 27. oktober 1726, død i Edslev mølle 1755. Gift med Peder Jensen Møller.
126 Oluf Sørensen døbt 16. oktober 1729, døbt i Tåstrup 1778. Gift efter bevilling til ægteskab mellem nært beslægtede med Kirsten Jensdatter født i Tåstrup.
127 Laurits Sørensen døbt 16. januar 1756, død i Randers 1822. Ejer af Hevringholm 1783-1794. Gift med Maren Jensdatter Vad født i Tåstrup døbt 20. januarm1746 død i Hevring mølle 1812. (Stamfar til Irupslægten)71)
128 Maren Sørensdatter døbt 10. december 1737
129 Anders Sørensen døbt 27. november 1740
Søren Olufsens kone var datter af rytterbonden Laurits Rasmussen og Anne Jensdatter i Tåstrup, og det var deres gård Søren Olufsen fæstede i 1725.72) Hendes bror blev gift med Søren Olufsens søster Johanne. Sønnen Laurits Sørensen overtog gården, som blev købt på ryttergodsauktionen i 1766, men solgte det får år senere, for at flytte til Hevring mølle, hvor han boede da, han senere købte hele godset Hevringholm. Laurits Sørensen tog sit efternavn som fast familienavn, og da Søren Olufsen var opkaldt efter sin farmors far Søren Andersen, har alle Laurits Sørensens efterkommere navnet Sørensen genem opkald efter end mand som døde i 1657. Laurits Sørensen regnes som stamfar til Irupslægten. Hans bror Oluf Sørensen købte sin svigerfar Jens Andersens gård i Tåstrup på ryttergodsauktionen. Se flere oplysninger mere i min bog Herredsfogedslægten73)

45. JOHANNE OLUFSDATTER født i Mesing døbt 3. december 1703 død sst. begravet 29. maj 1766. Gift 1. 23. april 1724 med Peder Sørensen, død i Mesing begravet 13. november 1724. Gift 2. 9. dedember 1725 med Rasmus Lauritsen født i Tåstrup i Harlev sogn 8. oktober  1699 død i Mesing begravet 25. februar 1755. 

 Barn i første ægteskab:
130 Kirsten Pedersdatter født 10. juni, død 28. oktober 1725
Børn i andet ægteskab:
131 Anne Rasmusdatter døbt 3. november 1726. Gift 25.juli 1747 med Niels Jensen født i Galten, døbt 14. juni 1722, død 1774 sst. 
132 Anne Rasmusdatter døbt 18. september 1729, død 1809 Framlev. Gift 31. januar 1758 i Framlev med Niels Pedersen fra Borum, som ved giftermålet fik skøde på hendes barnløse fasters gård i Framlev. Han døde 1791 sst.
133 Laurits Rasmussen døbt 13. januar 1732. Gift 28. oktober 1760 i Galten med Edel Pedersdatter. Han blev ved sit ægteskab selvejer i Galten.
134 Oluf Rasmussen døbt 28. november 1734. Gift 20. december 1764 i Galten med Apelone Tomasdatter født i Borum 1732. Han blev ved sit ægteskab selvejer i Galten.
135 Peder Rasmussen døbt 7. oktober 1738.
136 Daniel Rasmussen døbt 21. maj 1741. Gift med Malene Bertelsdatter født i Mesing 2. marts 1746.
137 Rasmus Rasmussen Overgård født 1744. Gift med Anne Cathrine Christensdatter født 1746 i Mesing. Han overtog selvejergården i Mesing i 1766. Deres datter Margrete blev stammoder til Adslevslægten.74)
Johanne Olufsdatters første mand havde været gift før, og de nåede kun at være gift i godt 7 måneder før han døde, og efterlod hende sine børn af første ægteskab, en lille datter Kirsten blev først født efter hans død og døde kun fire måneder gammel. Gennem dette ægteskab var Johanne Olufsdatter blevet ejer af en gård, hvis historie kan føres tilbage til 1458, hvor en af hendes mands og i øvrigt også hendes egne aner købte gården, og det var hendes adkomster, der beviser det, for de blev udlånt og afskrevet i en retssag i 1756.75)
  Johanne Olufsdatter blev gift igen med sin bror Søren Olufsens svoger fra Tåstrup i Harlev sogn. Da Rasmus Lauritsen døde havde selvejergården 52 fag bygninger og var 133 rdl. og 2 mark værd, boets formue udgjorde 454 rdl. 3 mark og 12 sk. Der skulle være dyr på gården til en værdi af 116 rdl. og 4 mark., og desuden var der en obligation lydende på 200 rdl. som var lånt i Skanderborg. Efter fradrag på 316 rdl. og 2 mark blev der 132 rdl. 5 mark og 12 sk. til deling mellem arvingerne.76)
  Sønnen Rasmus Rasmussen overtog faderens gård og blev selvejer da han købte gården på ryttergodsauktionen.

49.CLARA ELEONORA OVESDATTER  Gift 1. med Niels Jensen [se nr. 30] født 1698 i Skanderborg Ladegård, død sst. begravet 4. juni 1734. Gift 2. med Ernst Nicolajsen Bergstedt død i Skanderborg ladegård begravet 20. april 1768.  

 Barn:
138. Lisbeth Sofie Bergstedt født 1740.
50. SØREN RASMUSSEN født i Grumstrup 1677, død sst. begravet 2. januar 1743. Trolovet i Vedslet 1. oktober 1728 med Mette Jensdatter af Grumstrup, født 1700, død sst. begravet 22. juli 1736 i Vedslet. 
 Børn:
139 Karen Sørensdatter døbt 29. september 1729
140 Kirsten Sørensdatter døbt 20. december 1733
Søren Rasmussen døde før sin morbror Søren Sørensen i Vads mølle, så det blev hans to døtre der fik arven som var på lidt over 53 rdl. til dem hver. Deres formynder blev birkedommer Gundorph i Skanderborg.77)

51. RASMUS RASMUSSEN født i Grumstrup. Han boede 1747 i Saksild og blev på skiftet efter den barnløse Søren Sørensen i Vads mølle nævnt som værge for sin bror Søren Rasmus- sens to døtre i Grumstrup og for halvbroderen Rasmus Knudsens søn Knud Rasmussen sst.

52. ANDERS RASMUSSEN født i Grumstrup 1685. Gift med Anne Andersdatter i Rørt. 

 Barn:
141 Knud Andersen født i Rørt, død 1747
Anders Rasmussens søn Knud Andersen døde kort tid efter Søren Sørensen i Vads mølle, men inden skiftet var blevet sluttet, så det blev hans mor der i hans sted blev arving efter Søren Sørensen. Hun var da blevet gift med Rasmus Mikkelsen i Rørt.

53. METTE RASMUSDATTER født i Grumstrup 1689, død sst. begravet 9. april 1729 i Vedslet. Gift med Knud Jensen død sst. efter 1752. 

 Børn:
142 Anne Knudsdatter født 1716. Gift med Niels Lauritsen Ballebo, død 1765 59 år gammel
143 Anne Kirstine Knudsdatter født 1718 gift 14. oktober 1752 i Vedslet med Peder Jørgensen
144 Jens Knudsen døbt 23. marts 1721
145 Maren Knudsdatter døbt 6. januar 1724
146 Karen Knudsdatter døbt 8. december 1726. Gift 14. oktober 1752 i Vedslet med Rasmus Jørgensen
147 Rasmus Knudsen døbt 25. marts 1729
Den 20. maj 1730 mødte skifteretten op hos Knud Jensen i Grumstrup for at holde rigtig skifte efter hans salig hustru Mette Rasmusdatter til deling mellem ham og deres sammen avlede børn, som var Anne Knudsdatter 14 år gammel, Anne Kirstine Knudsdatter 12 år gammel, Jens Knudsen 9 år, Maren Knudsdatter 7 år og Karen Knudsdatter 4 år gammel. Nærværende var foruden enkemanden på egne vegne og som formynder for sine børn, deres nærmeste frænde Knud Christensen sst., som har deres mormor til ægte.
  Det var et velforsynet hjem. Den afdødes klæder var hele 50 sldl. 3 mark 12 sk. værd. Knud Jensen har kunnet læse for der var en bibel og en salmebog mellem det ellers almindelige, men rigelige indbo. Køer kalve og stude blev vurderet til 127 sldl. Bæsterne, hvoraf en uskåret hest var hele 42 sldl. værd blev vurderet til 175 sldl. og der var mange får, svin og fire gæs så alle dyrene til sammen var 347 sldl. og 2 mark værd, og der var rug og havresæd for 32 sldl. Så selv om der ikke var sølv i boet var formuen alligevel på 665 sldl. en mark og 12 sk.
  Gårdens 60 fag bygninger skulle repareres for 24 sldl. så der med hvad der ellers var af udgifter blev til et fradrag på 172 sldl. 2 mark og 12 sk. så der til deling mellem arvingerne blev 392 sldl. og 3 mark med en broderlod til sønnen på lidt over 65 sldl. og det halve til hver af døtrene. Desuden lovede enkemanden af kristen kærlighed at forbedre enhver af sine døtres arvelod med lidt over 7 sldl. så en de med arv og gave kunne nyde hver 40 sldl.78)
  I skifter i rytterdistriktet ses det i nogle få tilfælde, at ikke mindst hestene var en del værd, og man får da tanken at nogle bønder har været særlig dygtige til hesteavl, så de har kunnet være leverandører af ridedyr til rytteriet.
  Mette Rasmusdatters børn fik også arv efter hendes morbror Søren Sørensen i Vads mølle, sønnen Jens Knudsen fik 17 rdl. 4 mark og fire femogfyrretyvendedele skilling, og hans tre søstre 8 rdl. 5 mark og niogfyrre halvfemsindstyvendedele skilling. Deres værge var faderen Knud Jensen.79)
  Knud Jensen afstod i 1752 sin gård i Grumstrup til Peder Jørgensen, som skulle forsyne ham i hans alderdom med fornøden ophold. Peder Jørgensen blev gift med en af hans døtre, og lovede desuden sønnen tilhold med hjælp om han skulle behøve det.80)

54. RASMUS KNUDSEN født i Grumstrup 1695 død sst. begravet 22. maj 1731. Gift 18. marts 1729 i Vedslet med Karen Jørgensdatter 

 Barn:
148 Knud Rasmussen f'dt før 1731
Den 28. september 1718 fik Rasmus Knudsen fæstebrev på sin far Knud Christensens gård, som han havde afstået til ham.81)
  Skiftet efter Rasmus Knudsen blev holdt den 5. april 1732 til deling mellem hans enke Karen Jørgensdatter og deres sammen avlede eneste barn Knud Rasmussen. Med en formue på lidt over 364 og ½ rdl. og et fradrag på godt 228 rdl. blev der 136 rdl. 2 mark og 10 sk. til arvingerne.
  Efter Rasmus Knudsens død blev hans enke Karen Jørgensdatter gift med Poul Jensen, som fæstede gården. Det var således Rasmus Knudsens søn Knud Rasmussen, som blev arving til lidt over 106 rdl. efter Søren Sørensen i Vads mølle.82)

55. NIELS JENSEN SMED død i Ålstrup begravet 3. maj 1707 i Falling. 

 Børn:
149 Kirsten Nielsdatter døbt 4. januar 1705
150 Anne Nielsdatter døbt 20. februar 1707
151 Anne Nielsdatter døbt 7. marts 1703, død før 1707
Niels Jensens smeds døtre arvede efter deres farmor Anne Sørensdatter 10 rdl. hver og efter hendes bror i Vads mølle tilsammen lidt over 106 rdl.83)

56. SØREN JENSEN født i Ålstrup død på Alrø. Gift 5. juli 1724 på Alrø med Anne Sofie Rosenmeier født på Alrø døbt 19. november 1701.
  Søren Jensen flyttede til Alrø efter sin mor Anne Sørensdatters død. Den 11. juni 1723 var der blevet oprettet en kontrakt mellem ham og hans svoger Søren Hansen, som var gift med søsteren Karen Jensdatter. Efter kontrakten havde Søren Hansen ved overtagelsen af gården forpligtet sig til at betale den ugifte søster Ellen Jensdatter 50 dlr. i arv, men så skulle Søren Jensen til gengæld holde ham skadesløs for yderligere krav.84)
  Gården på Alrø købte Søren Jensen på auktionen over hans morbror Søren Sørensens jordegods, Samtidig med var han kautionist for andre, som også købte deres gård på auktionen. Han blev da kaldt Søren Jensen Rosenmeier et tilnavn, som han havde fra sin kones familie. Søren Jensen arvede efter sin morbror lidt over 106 rdl.85)

57. MAREN JENSDATTER født i Ålstrup. Gift med Mikkel Sørensen i Rørt. 

 Børn:
152 Jens Mikkelsen født i Rørt død sst. før 1747, en søn Mikkel blev arving efter Søren Sørensen i Vads mølle.
153 Søren Mikkelsen født i Rørt, gift før 1725 boede i 1747 i Kysing
154 Anne Mikkelsdatter født i Rørt, gift med Christen Ibsen på Alrø.
155 Lisbeth Mikkelsdatter født i Rørt, gift med Rasmus Rasmussen sst.
156 Karen Mikkelsdatter født i Rørt, gift med Jens Frandsen sst.
Salig Maren Jensdatters børn er også nævnt som arvinger efter Søren Sørensen i Vads mølle sønnerne fik hver næsten 15 rdl. døtrene det halve.86)

58. ELLEN JENSDATTER født i Ålstrup 1685 død før 1747, måske på Alrø. 

 Barn:
157 Peder Bertelsen
Ellen Jensdatter var endnu ikke gift da der blev holdt skifte efter hendes mor Anne Sørensdatter i Ålstrup, men hun døde før der blev holdt skifte efter hendes morbror Søren Sørensen i Vads mølle. Hendes søn Peder Bertelsen arvede derfor hendes 53 rdl.87)

59. KAREN JENSDATTER født i Ålstrup. Gift 17. oktober 1723 med Søren Hansen født 1685, død 7. juni 1761 i Ålstrup.
  Da Karen Jensdatters mor døde i 1723 havde hendes bror Søren Jensen opladt gården til hendes mand Søren Hansen og de havde underskrevet en kontrakt om betingelserne for overtagelsen. En aftale som Søren Sørensen i Vads mølle, som beskrevet i skiftet 1723, ikke var helt tilfreds med. Karen Jensdatter arvede en hel søsterlod på lidt over 53 rdl. efter sin morbror.88)

60. SØREN JENSEN MØLLER født i Odder mølle. Han var død da der blev holdt skifte i Vads Mølle i 1747. Gift hans kones navn ikke fundet. 

 Børn:
158 Petter Schmidt var i 1747 prokurator i Ålborg.
159 Jens Møller var i 1747 farver i Hobro.
160 Lisbeth Møller boede i 1747 hos sin svoger på Birkendegård på Sjælland. Han var hendes værge.
161 Anne Marie Møller var død før 1747, og havde været gift med forpagter på Birkendegård monsr. Wulf. Hun havde 6 børn i dette ægteskab og en søn i sit første ægteskab.89)
61. MAREN JENSDATTER var enke i Odder og boede i Odder mølle i 1747. Rasmus Rasmussen i Saksild var hendes lovværge på skiftet i Vads mølle. Hun arvede en fuld søsterlod på lidt over 53 rdl.90)

62. ELISABETH JENSDATTER var i 1747 i København. Hun var gift med Rasmus Jensen hyrekusk. Hendes arv var også lidt over 53 rdl.90)

63. JENS JENSEN MØLLER var død i 1747. Gift med Maren Hansdatter, som boede i Næstved i 1747. 

 Børn:
162 Søren Jensen 21 år gammel. Han var skomagersvend i Torbenfelt ved Holbæk, men opholdt sig da skiftet i Vads mølle blev sluttet i Næstved hos sin mor Maren Hansdatter, som var blevet gift med Mads Andersen Vibe sst.
163 Lisbeth Jensdatter, som også var hos sin mor i Næstved
Amtmand von Woyda var beskikket værge for Søren Jensen, som arvede over 70 rdl., mens Søren Jensen Rosenmeier på Alrø var værge for Lisbeth Jensdatter.90)

64. SØREN NIELSEN født i Ålstrup døbt 9. april 1703 i Falling. Nævnt 1747 som arving efter sin morbror Søren Sørensen i Vads mølle. Da det på skiftet var vedtaget at alle Søren Sørensens søskendes børn skulle arve fuld lod, fik Søren Nielsen en broderlod på lidt over 106 rdl. i arv.90)

65. MAREN NIELSDATTER født i Ålstrup døbt 22. maj 1707 i Falling. Gift med Hans Pedersen i Tendrup, og nævnt som arving af en søsterlod på lidt over 53 rdl.90)

66. LISBETH NIELSDATTER født i Ålstrup døbt 22. maj 1707. Gift med Peder Udsen i Skobling og arvede i 1747 en søsterlod efter Søren Sørensen i Vads mølle.90)

67. ANNE NIELSDATTER født i Ålstrup døbt 26. oktober 1710. Gift med Morten Pedersen sst. Anne Nielsdatter arvede også en søsterlod.90)

Til begyndelsen
Til registret
 
Til noterne