ANETAVLE FOR ANDERS PETER PEDERSEN
fortsættelse fra ottende slægtled
 
I de efterfølgende tavler er de personer fremhævet, som er nærmere omtalt i de bøger eller artikler min kone Kirstin Nørgaard Pedersen har skrevet, og hvortil vi begge har samlet materiale. Personer der er aner mere end en gang (anesammenfald) er skrevet med kursiv. 
Klik på understregede aner og få lidt mere at vid om dem i de artikler, vi har skrevet. 
Find tilbage igen ved at anvende computerens almindelige tilbageknap øverst i vinduet.
-Tilbage til syvende slægtled
SLÆGTLED 8
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
132 
133 
Claus Vosgerau, gårdfæster
Anne Rasmusdatter
ant. Dänischwold, Slesvig
.
før 1678 Kilsgård 
efter 1692 Kilsgård 
136 
137 
Søren Pedersen, rytterbonde
Anne Rasmusdatter
Boes
1643 
1687 Boes
1712 Boes
138 
139 
Oluf Andersen, rytterbonde
Anne Sørensdatter
omkring 1648 
Alken
1720 Alken 
efter1734
140 
141 
Knud Sørensen, rytterbonde
Gertrud Rasmusdatter
omkring1650 Firgårde
omkring 1652
1720 Firgårde
1738 Firgårde
142 
143 
Oluf Pedersen, rytterbonde
Anne Pedersdatter 
o1669 Torrild (Skdb.ladegård)
omkring 1662 Mesing
1729 Mesing
1745 Mesing
150 
151 
Jens Mortensen, rytterbonde
Mette Rasmusdatter
.
omkring 1685 Siim
efter 1737 Tørring
1740 Tørring
184 
185 
Christen Madsen Remme, godsejer
Anne Andersdatter
Remme
opvokset  Klode mølle
1742 Højris
1736 Højris
186 
187 
Laurits Andersen Meldgård, selvejer
Ellen Sørensdatter
omkring 1695 Resendal
1698 Sejling
1771 Resendal
Resendal
188 
189 
Knud Lauritsen, rytterbonde
ukendt
1670 Alling
.
1751 Alling
.
190 
191 
Søren Nielsen Ågård, rytterbonde 
Berete Nielsdatter
1699 Horn
1698 Mollerup
1740 Horn
1740 Horn
196 
197 
Søren Pedersen, selvejer
ukendt
omkring 1649 ?
.
1720 Nisset
.
220 
221 
David Davidsen, husfæster
Johanne Marie Pedersdatter
I 1786 Skivholme
før 1758  Skivholme
240 
241 
Simon Hansen, færgekarl
Mette Marie Thede
1688 Assens
1688 Lundgård
efter 1719 Assens
1770 Hajstrup
241 
243 
Christen Lauritsen 
Maren 

I
efter 1742 Lille Sparlund 
før 1729 Sparlund
252 
253 
Hans Madsen Holck, 
Karen Mikkelsdatter
o1676 Sjelle
1682 Skjoldelev
efter 1730 Sjelle
1754 Sjelle 
SLÆGTLED 9
Nr.
Navn
Født - døbt - nævnt
Død - begravet
272 
Peder Sørensen, rytterbonde nævnt v. indfæstning 1643/44 før 1676 Boes
276 
277 
Anders NN
(Birgitte) Mikkelsdatter 
-
Mesing
før 1674 Vrold
efter 1674 Vrold
278 
279 
Søren Ovesen, rytterbonde
Johanne Pedersdatter 
1634 Alken
Alken
1692 Alken
efter 1693 Alken 
280 
281 
Søren Andersen, fæstebonde
Karen Justdatter
Firgårde
Svejstrup
1660 Firgårde
efter 1678, før 1687 Firgårde
284 
285 
Peder Jensen
Margrete Sørensdatter
Torrild
a1630 Ondrup
1678 Skanderborg ladegård
efter1686 Skanderborg ladegård
286 
267 
stor Peder Rasmussen
Johanne Poulsdatter
omkring 1637 Mesing
omkring 1633 Mesing
  4-04 1712 Mesing
  2-10 1720 Mesing
302 
303 
Rasmus Rasmussen, husmand
Anne Sørensdatter

1658 
før1723 Siim
1721 Siim 
370 
371 
Anders Sørensen, møller
ukendt
I efter 1683 Klode mølle
.
372 
373 
Anders Lauritsen Meldgård, selvejer
Kirsten Marie  Lauritsdatter
Resendal
omkring 1672 Skanderborg
efter 1695 Resendal
før 1699 Resendal
374 
375 
Søren Tøgersen, selvejer
Anne Tomasdatter
1655 Sejling
Linå
1699 Sejling 
Gødvad
376 
377 
Laurits Simonsen, rytterbonde
Maren Knudsdatter
I efter 1686 Alling
efter 1678 Alling 
380 
381 
Niels Sørensen Ågård, rytterbonde
Bodil Jensdatter
Horn
1666 Truust
efter 1728 Horn
1737  Horn
382 
283 
Niels Sørensen, selvejer
Karen Pedersdatter
Mollerup
.
1708 Mollerup
1752 Mollerup 
480 
481 
Hans Simonsen, færgekarl
.
I efter 1706 Assens
.
482 
483 
Frederik Frederiksen Thede, ridefgd.
Margrete Elisabeth ..........
I e1688 Lundgård, Københoved
e1688 Lundgård, Københoved 
504 
505 
Mads Nielsen Holck, rytterbonde
Berete Jensdatter
omkring 1644
omkring 1657 
1739 Sjelle
1727 Sjelle
506 
507 
Mikkel Jensen, 
Mette Nielsdatter
1637 Skjoldelev
1648 
1708 Skjoldelev
1704 Skjoldelev
SLÆGTLED 10
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
554 
555 
Mikkel Sørensen, selvejer
Anne Pedersdatter/Jensdatter
Mesing
-
Mesing
Mesing
556 
557 
Ove Poulsen 
Anne
Alken
.
før 1662 Alken
før 1678 Alken
558 
559 
Peder Lauritsen Fisker, rytterbonde
Maren Jensdatter
Alken
.
før 1684 Alkengård 
1684 Alken
560 
561 
Anders Sørensen, gårdfæster
ukendt
- efter 1662 før 1678 Firgårde
.
562 
563 
Just Knudsen 
.
Svejstrup
.
efter 1642 Svejstrup
.
568 
569 
Søren Andersen, selvejerbonde
Karen Rasmusdatter
- 1652  Ondrup, Hads herred
efter 1657 Ondrup, Hasds hrd. 
572 
573 
Rasmus Mikkelsen, gårdfæster
ukendt
Mesing
.
Mesing
.
574 
575 
Poul Bertelsen, selvejer
Gertrud Sørensdatter
Firgårde
.
efter 1670 før 1678 Mesing
efter 1670 før 1678 Mesing
744 
745 
Laurits Andersen, selvejer
Kirsten Jensdatter
Resendal
Borup
efter 1678 Resendal
efter 1664 Resendal 
746 
747 
Laurits Christoffersen, godsejer
Anne Sørensdatter Grøn
omkring 1638 Århus 
omkring 1642 Skanderborg
1693 Vester Kejlstrup
1678 Skanderborg
748 
749 
Tøger Sørensen, selvejer
Kirsten Tøgers 
Sejling
omkring 1623
før 1681 Sejling 
1703 Sejling
750 
751 
Tomas Andersen, købm./ kromand
Maren Jensdatter
Århus
Linå
1700 Linå 
efter 1705 
752 
753 
Simon Lauritsen
Anne Christensdatter
- før 1661 Alling 
efter1678 Alling
760
761 
Søren Nielsen Ågård 
Maren Pedersdatter Ågård
.
1631 Horn
1706 Horn
1701 Horn
764 
765 
stor Søren Jensen, selvejer,sandemand Boel Mogensdatter overtog salig fars gård 1650/51 Farre før 1703  Mollerup
efter 1667 Mollerup
1012
1013 
Jens Mikkelsen, selvejer
Anne Mortensdatter
1594 Skjoldelev
1606 
1677 Skjoldelev
1668 Skjoldelev
1014
1015 
Niels
Anne Madsdatter
.
1610
.
1688 Lading
SLÆGTLED 11
Nr.
Navn
Født - døbt - nævnt
Død - begravet
1108 Søren Mikkelsen, selvejer Mesing Mesing
1112 Poul Sørensen, gårdfæster - før 1623 Alken
1116 Laurits Pedersen Fisker, gårdfæster - før 1617 Alken
1124 Knud Pedersen. gårdfæster - efter1573 Svejstrup
1144
1145
Mikkel Sørensen, selvejer
Anne Pedersdatter/Jensdatter
Mesing
.
Mesing
Mesing
1148
1149
Bertel Nielsen, fæstebonde
Maren Jensdatter
nævnt 1581
Skovsrod
før 1649/50 Firgårde
eft. 1649/50 Firgårde
1488 1489 Anders Rasmussenselvejer
Kirsten Nielsdatter
Resendal
.
før 1671 Resendal 
før 1671 Resendal 
1490 1491 Jens Nielsen
Maren Andersdatter
- 1664 Borup, Hids herred 
efter1664 Borup, Hids herred
1492
1493
Christoffer PedersenBagge, skriver
Maren Andersdatter
omkring 1580 Ribe
før1607 Borum
efter 1655 Skanderborg
efter 1640 Skanderborg 
1494 1495 Søren Christensen Kræmmer, købm.
Kirsten Madsdatter 
.
omkring 1615 Adslev
1683 Skanderborg 
omkring 1648 Skanderborg 
1496 1497 Søren Christensen, selvejer
Maren Tøgersdatter
- Sejling
1659 Sejling
1500 1501 Anders Tomasen, købmand
Anne Nielsdatter
Sønderborg
Århus
1672 Århus 
1646 Århus 
1502 1503 Jens Hansen Worm, selvejer kromand Anne Bertelsdatter Linå 
Tulstrup
1663 Linå
efter 1674  Linå
1528 1529 Jens Sørensen, selvejer
Kirsten Sørensdatter
- omkring 1649/50 Mollerup 
efter 1634  Mollerup
1530 1531 Mogens Nielsen, selvejer sandemand
Maren Jensdatter
Farre
1590 Farre
senest 1667 Farre
1644 Farre
2024
2025
Mikkel Jensen, selvejer
Anne Rasmusdatter 
1560 Skjoldelev
1567 Skjoldelev 
1633 Skjoldelev
1633 Skjoldelev 
SLÆGTLED 12
Nr.
Navn
Født - døbt - nævnt
Død - begravet
1188 Søren Mikkelsen, selvejer Mesing mellem 1569 og 1592 Mesing
2216 Mikkel Ovesen Mesing 1550, 1554, 1557 Mesing død kort før 1564
2298 2299 Jens Bertelsen, delefoged
Anne Pedersdatter

Borum
efter 1574 Skovsrod
senest 1635 Skovsrod 
2976 Rasmus Lauritsen  Resendal Resendal
2984 2885 Peder Baggesen, rådmand
Dorte Sørensdatter Stage
omkring 1546 Ribe
1558 Ribe
1591 Ribe
1602 Ribe
2986 2987 Anders Pedersen, herredsfoged
Barbara Nielsdatter
Borum
Havreballegård, Tåning Vor hrd.
senest 1631 Borum
før 1614 Borum
2990 2991 Mads Poulsen Prytz, præst
Maren Nielsdatter Grøn
1614 præst  i Adslev
.
1644 Adslev
senest 1675 Adslev
3000 3001 Tomas Andersen, rådmand
Sille Tomases
- 1626 Sønderborg 
1636 Sønderborg
3002 3003 Niels Bundesen, krydderihandler
Tove Christensdatter
Nielstrup
.
efter 1638 Århus 
Århus 
3004 3005 Hans Jensen Worm, dyrvogter
Maren Mortensdatter
- før 1663 Linå 
efter 1636 Linå 
3006 3007 Bertel Jensen, delefoged
Anne Rasmusdatter
før 1582  Skovsrod
.
før 1626 Tulstrup
efter 1642 Tulstrup
3058 3059 Søren Nielsen, selvejer
Birgit Gravesdatter
- før 1634 Mollerup
før 1634 Mollerup
3060 Niels Andersen, selvejer Farre nævnt 1598 før 1626 Farre 
1048  Jens Mikkelsen, selvejer  Skjoldelev  1560,75 og 80 efter 1580 Skjoldelev
SLÆGTLED 13
Nr.
Navn
Født - døbt - nævnt
Død - begravet
4432 Ove Mikkelsen, selvejer Mesing før 1557 Mesing
4576 Mikkel Ovesen Mesing  1550, 1554, 1557 Mesing død kort før 1564
4598 Peder Pedersen, herredsfoged
Maren Andersdatter
1500 tallets begyndelse
 før 1540 Borum
omkring 1586 Borum
1624 Borum
5952
5953
Laurits Jepsen, herredsfoged 
Anne Nielsdatter
.
Resendal
efter 1537 før 1552 Resendal
efter 1552  Resendal
5968 5969 Bagge Jensen, rådmand
Cecilie Pedersdatter
omkring 1511
Lundgård
1578 Ribe
1579 Ribe
5970 5971 Søren Jacobsen Stage, borgmester
Anne Sørensdatter Klyne
1509 Thy
1519 Ribe
1577 Ribe
1575 Ribe
5972 5973 Peder Pedersen, herredsfoged
Maren Andersdatter
1500 tallets begyndelse
 før 1540 Borum
omkring 1586 Borum
1624 Borum
5980 5981 Poul Jensen Prytz, præst
ukendt
Århus,  præst 1576 i Adslev 
.
1613 Adslev
.
5982
5983
Niels Jensen Grønslotsskriver
Kirsten Nielsdatter
omkr. 1550 Hoved
1557
1630 Borup
1620 Borup
6006
6007
Christen Ottesen Blichfeld, præst
Sidsel Lauritsdatter Fogh
1540 København
omkr.1550 Århus
1596 Århus
Århus
6012 6013 Jens Bertelsen, delefoged
Anne Pedersdatter
.
Borum
efter 1574 Skovsrod
efter 1635 Skovsrod 
SLÆGTLED 14
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
 8864 Gammel Mikkel Ovesen, selvejer mellem 1458 og 1470 Mesing Mesing
9152
Ove Mikkelsen, selvejer Mesing før 1557 Mesing
11906 11907 Niels Mikkelsen (Hase), selvejer
Kirsten Madsdatter
.
Kalbygård
efter 1486 Resendal 
efter 1498 Resendal 
11938 11939 Peder Ibsen, gårdfæster
Anne Peders
omkring 1480-1531/39
1496
Lundgård, Farup
1575 Ribe 
11940 11941 Jacob Sørensen Stage, adelsmand ? 
Marie Borre
- efter 1542 Thy
efter 1509 Thy
11942  Søren Klyne, studehandler - efter 1520 Ribe 
11964
11965
Jens Eriksen Grøn
Anne Nielsdatter
omkring 1520 Bjerre
-
før 1596 Hoved
før 1596 Hoved
12012 Otte Blichfeld - -
12014 Laurits Fogh, borgmester - 1579 Århus
12026 12027 Peder Pedersen, herredsfoged
Maren Andersdatter
1500 tallets begyndelse
 før 1540 Borum
omkring 1586 Borum
1624 Borum
SLÆGTLED 15
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
17728 Ove Mikkelsen, selvejer købte gård i Mesing 1458 Mesing
18304 Gammel Mikkel Ovesen, selvejer mellem 1458 og 1470 Mesing Mesing
23814 23815 Mads Nielsen, væbner
NN Madsdatter
Lading
.
efter 1489 Resendal
efter 1451 Kalbygård
23876 Jep Christiansen 1470-1536/39 Ribe
23928 Erik Gødesen 1470 - nævnt 1498 Bjerre -
 
SLÆGTLED 16
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
36608 Ove Mikkelsen, selvejer købte gård i Mesing 1458 Mesing
47628 Niels Madsen - efter 1431 Lading
47752 Christian Nielsen Kræmmer 1445-1539 Ribe
Tilbage til syvende slægtled
 
-Tilbage til indholdsfortegnelsen
 --