ANETAVLE PÅ FARS SIDE FOR 
KIRSTIN NØRGAARD PEDERSEN f. Sørensen 
Min far Ejgil Sørensen født 24. januar 1899, var kun sytten år, da hans far døde. Han havde netop bestået realeksamen på Schneekloths gymnasium og havde overvejet, om han skulle gå videre i gymnasiet, for senere at læse på universitetet. Hans tre ældre brødre var igang med deres studier, mens to yngre brødre gik i skole, og deres eneste søster endnu ikke var gift.
    Min farfar William Sørensen var zoolog og dr. phil. men var, trods betydeligt viden- skabeligt arbejde, af forskellige årsager henvist til at ernære sig som timelærer blandt andet på Natalie Zahles skole, så selvom det langtfra var et velhavende hjem, så havde der dog været til dagen og vejen. Der var ikke nogen form for pension, og min farmor havde ikke udsigt til nogen anden indtægt end den klasselotterikollekton, hun havde fået, derfor søgte min far ind som elev i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, og der arbejdede han efter endt elevtid til sin død i 1961, først som assistent senere som fuldmægtig, filialbestyrer, hovedkasserer og til sidst som kontorchef.
I de efterfølgende tavler er de personer fremhævet, som er nærmere omtalt i de bøger eller artikler jeg har skrevet.
Borumslægten, Herredsfoged i Framlev herred Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere, forventes at udkomme senest 2003
Mesing by 1458-1767
Personalhistorisk Tidsskrift 2002,1     Se nærmere her 
Østjysk Hjemstavn 1988, 1990, 1991, 1994, 1995 og 1999
Århus Stifts Årbøger 1993, 1997 og 1999         Lidt om indholdet i sidstnævnte artikler           . 
Navne i kursiv markerer at de pågældende personer forekommer flere gange i listen på grund af anesammenfald. 
tilbage til indholdsfortegnelsen
SLÆGTLED 1
Nr.
Navn
Født
Død - begravet
 
Ejgil Sørensen 24-01 1899 Frederiksberg 24-12 1961 Hellerup
SLÆGTLED 2
Nr
Navn
Født - døbt
Død - begravet

Willian Emil Sørensen, zoolog dr. phil
Kirsten Andersen
  9-04 1848 Hyllested
29-04 1861 Virring,  Fruering 
20-06 1916 København
   2-07 1932 København
SLÆGTLED 3
Nr
Navn
Født - døbt
 Død - begravet

Søren Møller Sørensen, sognepræst
Jutta Caroline Cecilie Hasselriis
16-02 1799 Gammelgård, Storring
12-10 1806 København
10-04 1867 Esbønnerup
22-09 1882 Frederiksberg

Åke Anderson (Ukke), husmand
Gundine Jørgensen
18-02 1834 Gödelöf, Skåne
  9-06 1836 Fruering
 4-05 1906 Virring, Fruering
 5-07 1882 Virring, Fruering
SLÆGTLED 4
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet

Jens Sørensen. handelsmand
Ane Møller
13-01 1771 Tåstrup, Harlev 
  4-10 1767 Vingsted, Bredsten
21-09 1811 Århus
12-05 1850 Hyllested
10 
11 
Christian Hasselriis, herreds-/ byfoged Cathrine Richter    9-01 1778 København
  7-09 1786 København
18-11 1821 Hasle, Bornholm
25-11 1858 Åbenrå
12 
13 
Anders Jönsson, husmand
Inger Pehrsdotter
  7-09 1802 Gödelöf i Skåne
16-09 1793 Vebberöd, Skåne
19-01 1878  Gödelöf 
                     Gödelöf
14 
15 
Jørgen Gundersen, fæstehusmand
Kirsten Jensdatter Loft 
  3-06 1797 Fruering
10-09 1793 Fruering
  5-12 1860  Fruering
28-05 1861 Fruering
SLÆGTLED 5
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
 16 
17 
Laurits Sørensen, Fæster/Godsejer
Maren Jensdatter Vad
  4-03 1736 Tåstrup, Harlev
20-01 1746 Tåstrup, Harlev
  5-09 1822 Randers
11-07 1812 Hevring mølle
18 
19 
Søren Christensen Møller
Appelone Nielsdatter Skibby 
13-08 1724 Dons mølle, Almind
24-04 1738 Skibby,  Harlev
27-12 1791 Århus
21-01-1797 Århus 
20 
21 
Lars Christensen Hasselris, tømrermst 
Sidsel Madsdatter Lyngberg
   ca.1715 ant. i Støvring
?-09 1748 Klitgård, Nørholm
03-01 1801 København
26-09 1823 København
22 
23 
Friederich Richter, klæderkræmmer
Anne Birgitte Østrup 
12-10 1742 Tønder 
24-12 1765 København
  1-07 1802 København
26-03 1847 København
24 
25 
Jöns Andersson, husmand
Mätta Åkesdotter
  9-02 1777 Gödelöf, Skåne
  6-12 1767 Gödelöf, Skåne
18-05 1844 Gödelöf
24-06 1840 Gödelöf
26 
27 
Pär Nielsson, husmand
Marna Jönsdotter
ca. 1742 - Skåne
ca. 1757 - Skåne
  3-12 1809 Vebberöd
15/02 1824 Vebberöd
28 
29 
Gunder Hansen, husmand
Ide Hedevig Jensdatter
  1-06 1760 Rørt, Randlev
12-11 1758 Randlev
  8-06 1835 Fruering
11/04 1843   Fruering
30 
31 
Jens Nielsen Loft, husmand og væver
Dorthe Rasmusdatter
  4-04-1755 Fruering
ca 1756(-60) Fruering
  5-04 1828   Fruering
14-02 1833 Fruering 
SLÆGTLED 6
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
32 
33 
Søren Olufsen, rytterbonde 
Volborg Lauritsdatter
  4-09 1701 Mesing
  4-03 1703 Tåstrup, Harlev
25-11 1787 Tåstrup, Harlev
  6-11 1787 Tåstrup, Harlev
34 
35 
Jens Madsen Vad rytterbonde
Volborg Jensdatter 
11-04 1711 Tåstrup, Harlev
11-09 1726 Tåstrup, Harlev
16-01 1787 Tåstrup, Harlev
  5-11 1754 Tåstrup, Harlev
36 
37 
Christen Simonsen Møller
Anne Pedersdatter
ca 1668 Dons
13-03 1693 Kolding 
31-06 1730 Dons mølle, Almind
07-02 1760 Dons mølle, Almind
38 
39 
Niels Pedersen Borum rytterbonde
Kirsten Pedersedatter Leth
28-11 1707 Borum
16-10 1701 Skibby, Harlev
14-08 1784 Skibby, Harlev
25-01 1793 Skibby, Harlev
40 
41 
Christen Lauritsen 
Birte Pedersdatter
ca 1715 Støvring
Hasseris, Budolfi landsogn
ca 1741 København
28-04 1743 København
42 
43 
Mads Christensen Lyngberg, husmand Kirsten Laursdatter Øland 07-12 1704 Klitgård, Nørholm
17-03 1709 Oxholm, Øland
19-03 1769 Klitgård, Nørholm
27-12 1754 Klitgård, Nørholm
44 
45 
Herman Richter, kniplingshandler
Catharina Thychsen
  5-05 1678 Tønder
  ?-07 1703 Tønder
26-12 1758 Tønder
           1758 Tønder
45 
47 
Jørgen Jensen Østrup, kapellan 
Anna Sophie Zeye (kaldet Fink)
15-04 1725 Østrup, Fyn
15-01 1939 København 
27-05 1780 i Nikolaj k Kbhvn.
13-12 1779 i Nikolaj kirke
48 
49 
Anders Jönsson
ukendt
Skåne
.
ant. død i Gödelöf, Skåne
.
50 
51 
Åke Olsson
Karna Nielsdotter
Skåne Skåne
56 
57 
Hans Sørensen, husmand
Birgete Gundersdatter Langberg
ca 1719
ca 1720 Randlev
28-05 1774 Randlev
  2-08 1778 Randlev
58 
59 
Jens Jørgensen Post, husmand
Karen Nielsdatter
ca 1724 11-06 1778 Randlev
1775 (ant.26/03)
60 
61 
Niels Jensen Loft, husmand
Karen Rasmusdatter
11-03 1714 Fruering
ca. 1726
23-12 1785 Fruering
28-08 1797 Fruering
62 
63 
Rasmus Jensen Hvidberg
Maren Jensdatter
23-10 1729 Fruering
ca. 1726
  3-04 1811 Fruering
27-01 1771 Fruering
 
-Til inholdsfortegnelsen
Fortsætter med 7. slægtled--