ØVLE-SLÆGTEN OG ANDRE SELVEJERSLÆGTER 
I NING HERRED 1642.
kilde Viborg landstings dombog B 2/3 1642 fol 91
.
af Bjarne Nørgaard-Pedersen
På Viborg landsting blev der 1642 ført sag angående et skovskifte i stor Fulden skov kaldet Hovgårds skifte, som havde ligget til Skumstrupgård (nu Vilhelmsborg).
    Om dette skovskifte havde 12 selvejere i Ning herred i 1620 sat sten og gjort deres ed og tov, hvilket de skulle stå til rette for, hvorfor de nu blev stævnet og de af dem, der var døde, deres arvinger for den ed og tov, førnævnte selvejere Knud Mogensen i Fløjstrup, Peder Øvle i Starup, Søren Nielsen i Pøl, Rasmus Nielsen i Malling, Øvle Eskesen sst, Mikkel Fog i Testrup, Jens Tordsen sst, Mikkel Jensen i Jegstrup, Iver Mikkelsen i Enslev, Søren Sørensen i Langballe, Jens Mikkelsen sst. og Tomas Jespersen i Ingerslev 14/11 1620 på Ning herreds ting gjort og afsagt havde. Ligeledes blev herredsfogden Niels Mikkelsen i Langballe, som 1620 havde afsagt dom om samme skovskifte hans arvinger stævnet. Da herredsfogden og alle selvejerne på nær Søren Nielsen og Iver Mikkelsen var døde, blev derfor samtlige deres arvinger indstævnet. Deres opholdssteder/familieforhold var 1642 som følger.
-
1
-
ØVLE ESKESEN i Malling død var gift med Kirsten Sørensdatter (i følge "Øvleslægten")
-Deres børn:
2
Peder Øvle selvejer i Malling gift med Maren Knudsdatter født i Fløjstrup, (datter af Knud Mogensen selvejer i Fløjstrup og Anne Pedersdatter, som ifølge Rasmus Pedersen Thestrups stambog var datter af Peder Nielsen Fog og Maren Nielsdatter Leth i Farre)
 3
Mikkel Øvle tjener i Langballe
4
Eske Øvle i Langballe gift med Gertrud Sørensdatter (datter af afdøde Søren Sørensen selvejer i Langballe).
< 5
Mikkel.
 6
Helle Øvlesdatter gift med Jens Pedersen i Storenor.
 7
Anne Øvlesdatter gift med Søren Pedersen i Lillenor.
 8
Mette Øvlesdatter gift med Jens Nielsen i Seldrup.
 9
Maren Øvlesdatter gift med Rasmus Nielsen i Battrup.
10
Johanne Øvlesdatter gift med Jens Jensen i Østerby.
ANDEN GENERATION
5
-
Mikkel Øvle i Lillenor var gift med Maren Pedersdatter, som nu er 
gift med Anders Pedersen i Lillenor
-Deres børn:
  11 Øvle Mikkelsen udenlands.
  12 Maren Mikkelsdatter i Fløjstrup ?.
  13 Anne Mikkelsdatter i Fløjstrup ?.
  14 Sidsel Mikkelsdatter i Vormstrup.
--15 Kirsten Mikkelsdatter i Vormstrup.                                              --
1 -PEDER ØVLE selvejer i Starup gift med Maren Øvles (ifølge Viborg 
 landstings dombog 1626B 14/1 fol 6).
-Deres børn:
 2
Jens Pedersen i Starup.
 3
Anne Pedersdatter i Århus.
< 4
Bodil.
< 5
Mikkel.
6
Karen Pedersdatter i Langballe.
7
Helle Pedersdatter gift med Jens Jensen i Løjenkær.                    -
< 8
Inger.
ANDEN GENERATION
4 -Bodil Pedersdatter gift med Rasmus Mikkelsen i Vormstrup.
-Deres børn:
 -9
Maren Rasmusdatter i Malling.
10
Sidsel Rasmusdatter i Langballe.
11
Mette Rasmusdatter i Vormstrup.
12
Johanne Rasmusdatter udenlands.
-13
Karen Rasmusdatter udenlands.                                        -
5
-
-Mikkel Pedersen i Pøl var gift med Kirsten Mikkelsdatter, 
-som nu er gift med Jens Sørensen i Pøl.
-Deres børn:
-14
Peder Mikkelsen i Svinsager.
15
Jacob Mikkelsen i Fillerup.
16
Søren Mikkelsen i Pøl.
17
Maren Mikkelsdatter gift med Mikkel Sørensen i Pøl.                  -
8 -Inger Pedersdatter var gift med Hans NN i Ajstrup død.
-Deres børn:
-18
Erik Hansen, tjener i Starup.
19
Johanne Hansdatter gift med Rasmus Madsen i Storenor.          -
20
Karen Hansdatter, udenlands.
21
Mikkel Hansen, udenlands.
22
Jens Hansen, udenlands.
q
1 .SØREN SØRENSEN selvejer i Langballe. hustru ukendt.
-Deres børn:
-2
Jens Sørensen i Århus.
3
Kirsten Sørensdatter gift med Peder Lauridsen i -----gården.
4
-
Gertrud Sørensdatter gift med Eske Øvle i Langballe 
(søn af Øvle Eskesen og Kirsten Sørensdatter i Malling)
5
Anne Sørensdatter i Langballe.

 
1 -TOMAS JESPERSEN selvejer i Jegstrup. hustru ukendt.
-Deres børn:
-2
Anders Tomasen i Jegstrup.
3
Peder Tomasen i Jegstrup.                                    -

 
1
-
-MIKKEL PEDERSEN FOG i Testrup sandemand gift med Sidsel Jensdatter.
-(ifølge Rasmus Pedersen Thestrups stambog).
-Deres børn:
--2
Peder Mikkelsen i Testrup.
3
Jens Mikkelsen udenlands.
4
Maren Mikkelsdatter gift med Mikkel Mogensen i Fløjstrup.
5
Ingeborg Mikkelsdatter gift med Rasmus Mikkelsen i Ajstrup.
6
Helle Mikkelsdatter i Roe.
7
Anne Mikkelsdatter i Roe.
1 -JENS TORDSEN selvejer i Testrup. hustru ukendt
-Deres børn:
 -2
Anders Jensen i Testrup ?.
3
Mikkel Jensen i Hørret.                                          -
-1

-

-KNUD MOGENSEN selvejer og sandemand i Fløjstrup gift med Anne Pedersdatter -(datter af Peder Nielsen Fog og Maren Nielsdatter Leth i Farre 
-i følge Rasmus Pedersen Thestrups stambog)
-Deres børn:
 --2
Mogens Knudsen borger i Århus. en datter Abel Mogensdatter sst.
3
Oluf Knudsen i Fløjstrup.
4

-

Johanne Knudsdatter gift med selvejer Laurids Pedersen i Galten, 
(senere gift med Mikkel Bertramsen sst. en søn i 1.ægteskab 
Peder Lauridsen, selvejer sst.)
5
-
Maren Knudsdatter gift med Peder Øvle selvejer i Malling, 
(søn af Øvle Eskesen og Kirsten  Sørensdatter) 
6
Ingeborg Knudsdatter gift med Mikkel Lauridsen i Ravnholt.
-1 -RASMUS NIELSEN selvejer i Malling gift med Johanne Jensdatter.
-Deres børn:
--2
Peder Rasmussen i Malling.
3
Anne Rasmusdatter gift med Rasmus Pedersen i Ondrup.
4
Jens Rasmussen i Ajstrup.
5
Hans Rasmussen i Århus.
6
Kirsten Rasmusdatter gift med Jens Pedersen i Ondrup.
7
Jacob Rasmussen udenlands.
8
Bodil Rasmusdatter i Skåde.
-1 -JENS MIKKELSEN selvejer i Langballe gift med Maren Nielsdatter.
-Deres børn:
 -2
Rasmus Jensen i Langballe.
3
Mikkel Jensen i Langballe.
4
Maren Jensdatter i Langballe.
5
Kirsten Jensdatter i Langballe.
6
Niels Jensen i Holme.
7
Anne Jensdatter gift med Peder Sørensen i Hørret.
8
Bodil Jensdatter gift med Jens Pedersen i Hørret.
9
Johanne Jensdatter gift med Mads Christensen i Tander.
-1 -MIKKEL JENSEN selvejer i Jegstrup. hustru ukendt. 
-Deres børn:
 -2
Rasmus Mikkelsen i Jegstrup.
3
Peder Mikkelsen i Jegstrup.
4
Jens Mikkelsen i Ravnholt.
5
Jens Mikkelsen udenlands.
6
Sidsel Mikkelsdatter i Eriklev ?.                                   -
-1 -NIELS MIKKELSEN i Langballe herredsfoged. hustru ukendt.
-Deres børn:
2
Søren Nielsen i Langballe.
3
Mikkel Nielsen i Langballe.
4
Jens Nielsen i Hørret.
5
Peder Nielsen udenlands.
6
Mikkel Nielsen udenlands.
7
Knud Nielsen udenlands.
8
Hans Nielsen udenlands.
9
Anne Nielsdatter gift med Peder Sørensen i Ingerslev.
10
Jens Nielsen holder til i Ingerslev.
11
Dines Nielsen udenlands.
-
 kilde  LAV: Viborg landstings dombog B 2/3 1642 fol 91
-
Tilbage til inholdsfortegnelsen
-