TILFØJELSER TIL HERREDSFOGEDSLÆGTEN
Siden min bog Herredsfogedslægten udkom i 2004, har jeg modtaget oplysninger, hvoraf  nogle har givet mig anledning til at udarbejde tilføjelser, som i et vist omfang vil blive medtaget her på siden. Desuden har jeg modtaget enkelte efterslægtstavler, som det dog ikke vil være muligt at gengive her, idet jeg fortrinsvis ønsker at holde mig til samme tidsramme som i bogen, nemlig tiden inden slutningen af 1700-tallet. 
Tilføjelserne vil blive bragt udfra det nr. som den vedkommende efterkommer har i bogen
17. KAREN NIELSDATTER og Hans Sørensen Vejle præst i Nyborg havde mange flere børn end 
sønnen Søren Hansen Nyborg (nr.73 i Herredsfogedslægten). Artiklen er udarbejdet på grundlag af skiftet efter deres datter Mette Hansdatter, som døde uden livsarvinger i Ålborg 1660. Mellem hendes arvinger og deres efterkommere er en del præster herunder Jacob Hansen Brunow præst ved Budolfi kirke i Ålborg. Henvisning til skiftet meddelt af Hans Gjedsted (via Flemming Aagaard Winther).
116. JOHANNE KNUDSDATTER født i Vengegård, død  i Assens 1705. Gift med rådmand i Assens Anders Nielsen, død 1678. Et afsnit om deres efterslægt under udarbejdelse, efter oplysning i Svend Larsen: Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede bind II, meddelt af Søren Agersnap.           
189. JOHANNE NIELSDATTER født i Meldgård i Neder Hornbæk. Gift 1. med Peder Nielsen Fogh født i  Skivholme død efter 1668. Gift 2. med Jens Pedersen Hinge. 
Hendes barn i 1. ægteskab Niels Pedersen Fogh død i Fajstrup uden livsarvinger, begravet 11/1 1733, og i 2. ægteskab nr. 385. Peder Jensen, samt en søster Kirsten Jensdatter død i Hallendrup gift med Mogens Nielsen. Meddelt af Niels Sørensen 2005.
Med en beklagelig forsinkelse udvides og ændres denne rettelse nu således med en kortfattet tilføjelse af Johanne Nielsdatters efterslægt, udarbejdet februar 2008.
405. ANDERS ERIKSEN og Anne Mikkelsdatter i Labing havde endnu en datter ved navn Anne
Udarbejdet efter oplysninger fra Jens Rotne.
-tilbage til registret